Tuesday, October 12, 2010

فـلسفـه 2

سه اثرفلسفی از استاد منوچهرجمالی

PDF FILES

فـلسفـه : شیـوه بـُریدن ازعـقایـد 1989

PART 1
PART 2
PART 1 and 2

آتـشی که شُعـله خواهـد کـشید 1987

PART 1
PART 2

اندیشه هائی که آبستن هستند 1988

BOOK